Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Workshops

Το πρόγραμμα Womanitee προσφέρει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Workshops, τα οποία πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων, καθηγητές και επιχειρηματικούς συμβούλους.

Ενδεικτικά:

  • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
  • Στρατηγική
  • Μάρκετινγκ
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και ψηφιακές δεξιότητες
  • GDPR
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Ηγεσία και ανάπτυξη soft skills
  • Πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Πωλήσεις
  • Διαχείριση χρόνου