Η Αποστολή μας

Η Αποστολή μας

Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας

We Believe in Women

Η αποστολή τoυ Womanitee είναι η δημιουργία ΙΣΧΥΡΩΝ γυναικών που επιχειρούν ή επιθυμούν να επιχειρήσουν, μέσω της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και της παροχής στοχευμένων εργαλείων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, των επόμενων βημάτων στην επαγγελματική τους πορεία καθώς επίσης την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μέσω των συμπράξεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Πανελλήνιων αλλά και Τοπικών Φορέων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, στοχεύει να δώσει την ευκαιρία και τα κατάλληλα εργαλεία στις γυναίκες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά με αποτέλεσμα την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο ελληνικό επιχειρείν.

Δίνοντας έμφαση στην Τοπική Ανάπτυξη πετυχαίνει :

  • Ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας στην επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας
  • Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Επανένταξη στην αγορά εργασίας
  • Αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
  • Δημιουργία συνεργειών με επιχειρήσεις και φορείς
  • Ανάπτυξη και διασύνδεση τοπικών κοινωνιών
  • Ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας