Θερμοκοιτίδες

Θερμοκοιτίδες Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Womanitee

Υποστηρίζουμε τις Γυναίκες στο Επιχειρείν

Κάθε θερμοκοιτίδα γυναικείας επιχειρηματικότητας έχει δημιουργηθεί με τα ίδια πρότυπα και υποστηρίζεται από την ομάδα του Womanitee! Έτσι, όλοι μαζί βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία ώστε να μπορέσουμε να ενώσουμε τις γυναίκες επιχειρηματίες και να χτίσουμε επιχειρηματικές γέφυρες από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα.

Τα κέντρα επιχειρηματικότητας Womanitee στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ισχυρές συνέργειες μεταξύ των γυναικών και να φέρουν σε επαφή διαφορετικά άτομα, από διαφορετικές πόλεις, χώρες και κουλτούρες με κοινό σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και, γενικά, τη θέση των γυναικών στο επιχειρείν!