Οι Φορείς

Μαζί θα τα Καταφέρουμε

Ένα project από τις Γυναίκες για τις Γυναίκες

Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Διαβούλευσης και της λειτουργίας των κέντρων της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμπράττει με τους Πανελλήνιους Φορείς της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αλλά και με κάθε φορέα είτε μονάδα για την προώθηση της γυναίκας στο επιχειρείν.

Υπό την Αιγίδα

Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεων - Womanitee
Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεων
Οι Φορείς - Womanitee
ΚΕΔΕ

Φορέας Συντονισμού

Οι Φορείς - Womanitee
APSON

Φορέας Υλοποίησης

Οι Φορείς - Womanitee
ΙΑΣΙΣ
Οι Φορείς - Womanitee
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οι Φορείς - Womanitee
ΕΕΔΕ
Οι Φορείς - Womanitee
ΤΟΓΜΕ
Οι Φορείς - Womanitee
ΣΕΓΕ
Οι Φορείς - Womanitee
ΕΕΔΕΓΕ
Οι Φορείς - Womanitee
ΣΕΒ
Οι Φορείς - Womanitee
ΕΑΣΕ
Οι Φορείς - Womanitee
BPW ATHENS
Οι Φορείς - Womanitee
MEXOXO
Οι Φορείς - Womanitee
BNI GREECE
Οι Φορείς - Womanitee
i for U
Οι Φορείς - Womanitee
WOMEN ON TOP
Οι Φορείς - Womanitee
Women Act
Οι Φορείς - Womanitee
The 50/50 Project
Οι Φορείς - Womanitee
FPower