Πανελλήνια Διαβούλευση

Πανελλήνια Διαβούλευση ΚΕΔΕ

Πως η τοπική αυτοδιοίκηση θα υποστηρίξει τις γυναίκες στο επιχειρείν

We Believe in Women

Τα κέντρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – Womanitee, προέκυψαν από την Πανελλήνια Διαβούλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με θέμα «Πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα Υποστηρίξει τις Γυναίκες στο Επιχειρείν» υπο την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για πρώτη φορά συνέπραξε η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τους Πανελλήνιους Φορείς της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αλλά και με κάθε φορέα και μονάδα για την προώθηση της γυναίκας στο επιχειρείν, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις και υλοποιώντας προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας έγιναν συνομιλητές οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι πανελλήνιοι φορείς γυναικείας επιχειρηματικότητας. Επίσης κάθε συλλογικότητα ή μονάδα κατέθεσε τις προτάσεις της για την υποστήριξη και προώθηση των γυναικών στο επιχειρείν.

Παράλληλα συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαβούλευσης, από τις εκπροσώπους των φορέων γυναικείας επιχειρηματικότητας, η οποία επεξεργάστηκε τα θέματα που κατατέθηκαν, τα προτεραιοποίησε και κατέληξε στην απόφαση- πρόταση για δημιουργία κέντρων υποστήριξης γυναικών στο επιχειρείν.

Από τα αποτελέσματα της Πανελλήνιας Διαβούλευσης προέκυψαν 2 άξονες υποστήριξης των γυναικών στο επιχειρείν:

  • θεσμικό όπως παράταση λειτουργίας παιδικών σταθμών, λειτουργία παιδικών σταθμών σε ωράριο λειτουργίας εμπορικών κέντρων, δημιουργία κέντρων φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών μετά το πέρας των σχολικών τους υποχρεώσεων, δημιουργία ειδικού μητρώου συνεργατών για τη φύλαξη παιδιών και τη φροντίδα ηλικιωμένων, ασθενών και ευπαθών ατόμων
  • πρακτικό όπως η δημιουργία σε κάθε Δήμο help desk & business hub επιχειρηματικών υπηρεσιών για γυναίκες που επιθυμούν να επιχειρήσουν ή επιχειρούν ήδη, το οποίο θα παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθοδήγησης, ανάπτυξης, προώθησης, εκπαίδευσης, χρηματοδότησης και networking.