Συμβουλευτική

Σχεδιάζουμε το Μέλλον Μαζί

Εξειδικευμένοι επιχειρηματικοί σύμβουλοι, επαγγελματίες και στελέχη τοπικών επιχειρήσεων υποστηρίζουν τις γυναίκες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με ατομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για κάθε νέο μέλος πραγματοποιείται καταγραφή αναγκών, ώστε να συνδεθεί με τους κατάλληλους συμβούλους που θα το καθοδηγήσουν σε θέματα εκκίνησης και ανάπτυξης της επιχείρησης του, στην οργάνωση του επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και στην εύρεση χρηματοδότησης.

  • Εκκίνηση νέας επιχείρησης
  • Οργάνωση επιχειρηματικού σχεδίου
  • Σχεδιασμός πλάνου Μάρκετινγκ
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Έρευνα Αγοράς
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία