Τι είναι το Womanitee

Είμαστε το Womanitee

Τα πρώτα κέντρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

We Believe in Change

Womanitee ονομάζονται τα πρώτα κέντρα γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα που σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους φορείς της γυναικείας επιχειρηματικότητας στοχεύουν να ενδυναμώσουν και να υποστηρίξουν τις γυναίκες στο επιχειρείν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Είναι μία δράση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στο πλαίσιο ενσωμάτωσης των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ από εταιρείες και οργανισμούς – «SDG 8: Οικονομική Ανάπτυξη και Αξιοπρεπής Εργασία», «SDG 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές», «SDG 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες», «SDG 17: Συνεργασία για τους Στόχους», «SDG5: Ισότητα Φύλων», «SDG4:Ποιοτική Εκπαίδευση», που συντονίζει η APSON CSR.

Φέρουν την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Σε κάθε Δήμο που συμμετέχει στο Womanitee λειτουργεί Κέντρο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που υποστηρίζει τις γυναίκες, που επιθυμούν να επιχειρήσουν ή επιχειρούν ήδη, το οποίο παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης, προώθησης, χρηματοδότησης και δικτύωσης.

Μέσα από το Womanitee , οι γυναίκες έχουν την ευκαιρία να ενδυναμωθούν αλλά και να σταδιοδρομήσουν επιχειρηματικά, αποκομίζοντας τα απαραίτητα εφόδια και τη γνώση με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συμβούλων και την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Τα οφέλη του Womanitee είναι πολλαπλά και έγκεινται στις ανάγκες αλλά και στη φάση ανάπτυξης που βρίσκεται κάθε γυναίκα μέλος.

  • Ενδυνάμωση
  • Καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα στην επιχειρηματικότητα
  • Συμβουλευτική για τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης
  • Επανένταξη στην αγορά εργασίας
  • Διαχείριση των δύσκολων πρώτων χρόνων της επιχειρηματικότητας
  • Επιχειρηματικά εφόδια μέσω της εκπαίδευσης
  • Αξιοποίηση κλίσεων, καλλιέργεια και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
  • Πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια ή σε άλλες πηγές χρηματοδότησης
  • Δικτύωση