Όροι και Προϋποθέσεις & Πολιτική Cookies

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ημερομηνία ισχύος: 10.02.2020

  1. Γενικοί Όροι

Οι παρόντες συνιστούν τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΨΩΜΙΑΔΗ» και τον δ. τ. «APSON ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» (εφεξής «APSON EKE» ή «APSON CSR» ή «εμείς» ή «(ε)μας» ή η «Εταιρεία») που αφορούν σε κάθε χρήση της Ιστοσελίδας https://www.womanitee.gr/, και τις πληροφορίες, ενέργειες, και πρωτοβουλίες που τυχόν παρέχονται σε αυτήν (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Το πεδίο εφαρμογής της Ιστοσελίδας είναι να παρέχει ενημερώσεις και πληροφορίες στους επισκέπτες, συνεπώς το περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν συνιστά οποιοδήποτε είδος υπηρεσιών ούτε η χρήση του από τον επισκέπτη δημιουργεί μια σχέση παροχής υπηρεσιών. Επιθυμούμε να παρέχουμε στους επισκέπτες (εφεξής οι «Χρήστες») της Ιστοσελίδας μας μια ευχάριστη και ασφαλή εμπειρία πλοήγησης. Για τον λόγο αυτό σας ενημερώνουμε για τον τρόπο και τους όρους λειτουργίας και χρήσης της Ιστοσελίδας, ώστε να έχετε έλεγχο των δεδομένων και των πληροφοριών που επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μας, καθώς και να είστε ενήμεροι τόσο για την χρήση αυτών από εμάς, όσο και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την επίσκεψη και την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας και την χρήση των παρεχόμενων με αυτή υπηρεσιών (εφεξής η «Χρήση»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με του Όρους αυτούς, καλείστε όπως απέχετε από την Χρήση της Ιστοσελίδας.

Η APSON CSR διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανα πάσα στιγμή, δίχως υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης. Θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες Όρους, για να διαπιστώνετε τυχόν αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει, εφόσον δεσμεύουν και εσάς. Με τη Χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσίων της, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεστε αυτους τους Όρους. Η Ιστοσελίδα λειτουργεί ως έχει και ως είναι, δίχως την δυνατότητα τροποποίησης ή παρέμβασης από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της APSON CSR.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη πρέπει να προχωρήσετε σε Χρήση της Ιστοσελίδας μόνο αν είστε ηλικίας 18 χρόνων και άνω. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας απευθύνεται μόνο σε ενήλικες.

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Η APSON CSR συμμορφώνεται πλήρως με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), και όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας διαθέτετε, ως Χρήστες της Ιστοσελίδας, συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς βάσει της συναίνεσης που μας παρέχετε με τη Χρήση της Ιστοσελίδας, και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία σας καλούμε να ανατρέξετε για να λάβετε γνώση.

  1. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο που αυτή περιλαμβάνει, ιδίως σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, εικόνες, σχέδια, διαγράμματα, κώδικες και εν γένει κάθε έγγραφο και αρχείο (εξαιρουμένων συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όπως διανοητικής ιδιοκτησίας και λοιπά) αποτελούν αντικείμενο διανοητικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην APSON CSR.

Το περιεχόμενο αυτό απαγορεύεται να αποτελέσει, στο σύνολό τους ή μερικώς, αντικείμενο εκμετάλλευσης, εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης και διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της APSON CSR. Επιτρέπεται στους Χρήστες μόνο να αντιγράφουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από της Ιστοσελίδα (εξαιρουμένων εκείνων των οποίων οι δικαιούχοι είναι τρίτα πρόσωπα) για αποκλειστικά προσωπική τους χρήση, διατηρώντας η APSON CSR όλα τα δικαιώματα επ’ αυτών.

  1. Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίοι παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνσή σας. Η APSON CSR ουδεμία ευθύνη φέρει ούτε είναι υπόλογη για τους όρους Χρήσης, την πολιτική cookies και την πολιτική απορρήτου άλλων ιστοσελίδων στις οποίες οι Χρήστες μεταβαίνουν ή κάνουν χρήση μέσω της Ιστοσελίδας μας. Η ενσωμάτωση των συνδέσμων αυτών σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει ότι η APSON CSR υιοθετεί, υποστηρίζει ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πολιτικές ή το υλικό που βρίσκεται ή είναι διαθέσιμο σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να λάβετε γνώση και να συμβουλευτείτε τους όρους Χρήσης, την πολιτική cookies και την πολιτική απορρήτου άλλων ιστοσελίδων με τις οποίες συνδέεται η Ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε σε θέση να κατανοήσετε τους όρους χρήσεις των άλλων ιστοσελίδων, την πολιτική cookies αλλά και τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινής χρήσης και εν γένει επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.

  1. Υποχρεώσεις Χρηστών

Με την Χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχεστε, συμφωνείτε και συνομολογείτε ότι θα προβείτε σύννομη και πρόσφορη Χρήση της Ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε Χρήση της Ιστοσελίδας με την οποία ενδέχεται:

α) Να προκληθεί βλάβη ιδίως σε ανήλικο.

β) Να μεταδοθεί ή να αποκτηθεί πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (ενδεικτικά συκοφαντικό, ρατσιστικό),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να προκληθεί είτε παραπλάνηση οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας, είτε ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο, της φήμης των ιδιοκτητών, διαχειριστών ή τρίτων, να τεθεί σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να παρεμποδιστεί οποιοσνδήποτε Χρήστης από το να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται ή συνδέεται στο δίκτυο της APSON CSR ή να παρακαμφθεί ο έλεγχος της ταυτότητάς σας.

δ) Να εγκατασταθεί και προωθηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκατασταθεί, προωθηθεί ή/και διατεθεί περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή εν γένει θέσουν σε κίνδυνο είτε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας είτε την ασφάλεια των Χρηστών της.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης συμπεριφοράς προς τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οι Χρήστες ενέχονται σε αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική τους ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

  1. Περιορισμοί Χρήσης

Η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για Χρήση από ανηλίκους ή πρόσωπα (φυσικά και νομικά) χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν αφορά ανηλίκους και απαγορεύεται η Χρήση από αυτούς. Ως εκ τούτου αν είστε ανήλικος καλείστε όπως απέχετε από την Ιστοσελίδα τις υπηρεσίες, και εν γένει ό,τι παρέχουμε. Σε περίπτωση που ενεργείτε εκ μέρους τρίτου προσώπου, παρακαλείστε όπως κάνετε Χρήσης της Ιστοσελίδας μόνος εφόσον ότι είστε νομίμως εξουσιοδοτημένος να κάνετε Χρήση της Ιστοσελίδας για το τρίτο αυτό πρόσωπο. Απαγορεύεται η Χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους, όπως ενδεικτικά εικονικές, άκυρες ή ψευδείς κρατήσεις.

  1. Πολιτική Cookies

H APSON CSR χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την Ιστοσελίδα πιο εύκολη στη Χρήση και πιο χρήσιμη. Όταν οι Χρήστες επισκέπτονται την Ιστοσελίδα οι διακομιστές της APSON CSR στέλνουν ένα cookie στον υπολογιστή τους. Τα cookies δεν τους αναγνωρίζουν προσωπικά, αλλά απλά αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν.

Υπάρχουν δύο τύποι cookies: προσωρινά και μόνιμα. Τα προσωρινά cookies εξαφανίζονται από τον υπολογιστή όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού κλείσει ή απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή αφότου το πρόγραμμα περιήγησης κλείσει ή απενεργοποιηθεί ο υπολογιστή. Οι Χρήστες μπορούν να καταργήσουν τα μόνιμα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησης στο Internet. Εάν οι Χρήστες έχουν επιλέξει την αναγνώριση του εαυτού τους στην Εταιρεία τότε χρησιμοποιούνται τα προσωρινά cookies που περιέχουν κρυπτογραφημένες πληροφορίες για να επιτραπεί η αναγνώριση με μοναδικό τρόπο.

Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό των προγραμμάτων περιήγησης που οι Χρήστες έχουν επισκεφτεί προηγουμένως στην Ιστοσελίδα. Όταν οι χρήστες παρέχουν προσδιορίσιμες πληροφορίες για τον εαυτό τους, τους αποδίδεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό συσχετίζεται με ένα μόνιμο cookie που τοποθετείται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του χρήστη. Η Εταιρεία είναι πολύ προσεκτική όσον αφορά την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποθηκεύονται στα μόνιμα cookies. Για παράδειγμα, δεν αποθηκεύονται αριθμοί λογαριασμών ή κωδικοί πρόσβασης σε μόνιμα cookies.

Για τη διαγραφή τυχόν cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή, οι Χρήστες πρέπει να ανατρέξουν στην περιοχή βοήθειας και υποστήριξης στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού του αρχείου ή του καταλόγου που αποθηκεύει τα cookies.

Να σημειωθεί ότι με τη διαγραφή των cookies ή την απενεργοποίηση των μελλοντικών cookies ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές ή λειτουργίες της Ιστοσελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, οι Χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: www.allaboutcookies.org ή τη διεύθυνση www.youronlinechoices.eu, η οποία περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορική διαφήμιση και το ιδιωτικό απόρρητο.

Η εταιρεία APSON CSR χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

Αυστηρά απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την πλοήγηση εντός της Ιστοσελίδας την χρήση των χαρακτηριστικών της. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που τυχόν αιτήθηκαν οι Χρήστες, όπως η απομνημόνευση των στοιχείων σύνδεσης ή των στοιχείων του καλαθιού αγορών, δεν μπορούν να παρασχεθούν.

Cookies επίδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies του Google Analytics για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Χρήστες φτάνουν στην Ιστοσελίδα, αναζητούν ή χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και επισημαίνουν περιοχές οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν όπως πλοήγηση, εμπειρία αγορών και εκστρατείες μάρκετινγκ. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από αυτά τα cookies δεν δείχνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία από τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί ή εξακριβωθεί η ατομική ταυτότητα των Χρηστών.

Λειτουργικά cookies

Αυτά τα cookies θυμούνται τις επιλογές των Χρηστών, όπως η χώρα επίσκεψης στην Ιστοσελίδα, τις γλώσσες και τις παραμέτρους αναζήτησης, όπως μέγεθος, χρώμα ή γραμμή προϊόντων. Αυτά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά μιας πιο κατάλληλης εμπειρίας στις επιλογές των Χρηστών και την πραγματοποίηση επισκέψεων και πλοηγήσεων και εν γένει χρήσεων πιο προσαρμοσμένων και ευχάριστων. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Cookies κοινωνικών δικτύων

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Χρήστες να μοιράζονται όσα έχουν κάνει στην Ιστοσελίδα σε κοινωνικά μέσα, όπως το Facebook και το Twitter. Αυτά τα cookies δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της Εταιρείας. Οι Χρήστες μπορούν ανατρέξουν στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου για τον τρόπο λειτουργίας των cookies.

  1. Αποποίηση Ευθύνης

Η APSON CSR ουδεμία ευθύνη φέρει, έναντι των Χρηστών, για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων ή για οποιαδήποτε παραβίαση ή ζημία, άμεση ή έμμεση, τυχόν προκύψει από την Χρήση εκ μέρους τους, μέσα από την Ιστοσελίδα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων.

Ομοίως, δεν ευθυνόμαστε για την οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας λόγω βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία της Ιστοσελίδας και εν γένει του δικτύου από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις, αλλά δεν εγγυόμαστε την ανυπαρξία ιών ή άλλων επιζήμιων για τους Χρήστες δεδομένων τόσο στους διακομιστές (servers), όσο και σε τρίτες συγγενικές ή μη ιστοσελίδες, κατά το βαθμό που εκφεύγει του μέτρου του δυνατού και του ελέγχου μας.

Η APSON CSR δεν παρέχει καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα, όμως εγγυάται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, για όλα τα παραπάνω.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει από και με αφορμή τους παρόντες, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας

  1. Γενικό Σημείωμα

Εξαιτίας των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες ή επικαιροποιημένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Εάν οποιοσδήποτε όρος από τους παραπάνω θεωρείται ως μη εφαρμόσιμος, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων. Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε Χρήστη και της APSON CSR και διέπει την πρόσβαση και την Χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά των Χρηστών. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη και της APSON CSR σε σχέση με τη Χρήση της Ιστοσελίδας.

Οι Όροι αυτοί συντάχθηκαν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.